Cene nepremičnin so v zadnjem desetletju dosegle neverjeten padec. Nižje cene stanovanjskih hiš so seveda posledica trenutnih gospodarskih razmer in splošnega padca povpraševanja kupcev. Lastniki nepremičnin se tako borijo še s temi dodatnimi težavami, ki jih poleg davka na nepremičnine in ostalih sprememb v zadnjih letih še bolj bremenijo. Kaj bo pa s cenami nepremičnin v prihodnje? Na to vprašanje je težko odgovoriti, nekateri strokovnjaki menijo, da bodo cene še dodatno padle, spet drugi pa so mnenja, da se bodo cene zvišale, saj si bo tudi gospodarstvo opomoglo.

Gibanje cen nepremičnin v letu 2013

Na statističnem uradu RS lahko najdete podatke o cenah nepremičnin v preteklih letih. Če analiziramo cene leta 2013, lahko ugotovimo, da so nepremičnine po dobrem drugem četrtletju, kjer so splošne vrednosti rasle (cene novih nepremičnin so bile v povprečju višje za 0,8 % kot v prvem četrtletju), dosegle ponoven padec vrednosti v tretjem četrtletju (povprečno nižje cene za 0,4 %). Omenjeno poročilo navaja, da cene novih hiš postopno upadajo in so proti koncu preteklega leta dosegle najnižjo raven doslej. Zaskrbljujoč je podatek, da so cene nepremičnin od leta 2008 nižje za kar 27,8 % in zgleda, da se trend padanja cen nadaljuje. Poleg tega je iz poročila možno razbrati, da je bilo transakcij, ki so bile uporabljene za izračun indeksa v zadnjem opazovanem četrtletju, zelo malo oz. najmanj doslej. Tudi cene rabljenih nepremičnin postopoma upadajo, čeprav nekoliko počasneje kot za nove hiše. Konec marca bodo na STAT-u izdali še zadnje poročilo za leto 2013, kjer bodo analizirali trend cen nepremičnin še za zadnje četrtletje, ti podatki bodo nato služili za okvirno oceno gibanja cen v prihodnje.

Ali se bo ta trend torej nadaljeval tudi v naslednjih letih?

Kot smo že prej omenili, je cene nepremičnin v prihodnje zelo težko predvidevati. Glede na trenutno gospodarsko stanje, ki se nikakor noče izboljšati, bi lahko rekli, da bodo cene hiš najverjetneje še nekaj let počasi padale. Kljub temu nekateri menijo oz. ocenjujejo, da padec cen ne bo več tako velik, kot je bil od leta 2008 do danes oz. da cene sploh ne bodo več padale. Z izboljšanjem gospodarskih razmer in povečanjem zaposlitve naj bi se cene nato spet postopoma višale. Kdaj se bo to zgodilo, pa je seveda še težje predvidevati. Lastniki nepremičnin oz. prodajalci stanovanjskih hiš morajo torej imeti še veliko potrpljenja in upanja v boljšo prihodnost.