Energetska izkaznica je listina, ki vsebuje podatke o energijski učinkovitosti nepremičnine (stavbe), prav tako pa vsebuje tudi priporočila, kako povečati energijsko učinkovitost stavbe. V osnovi so energetske izkaznice stopile v veljavo leta 2015, čeprav je sprva veljalo prehodno obdobje, nato pa so inšpektorji za kršitelje lahko začeli izrekati globe. Z uvedbo energetskih izkaznic je država želela izboljšati informiranost potrošnika – kupca, ki neko stavbo oziroma stanovanju kupuje oziroma najema za daljši čas. Za potrošnike je to gotovo pomembne podatek, saj s pomočjo energetske izkaznice ugotovimo, kako varčna oziroma energetsko potratna je neka nepremičnina. Stroški za energijo ali za morebitne prenove stavbe so namreč zelo veliki, zato lahko podatki na energetski izkaznici koristijo kupcu ali najemniku, ko se odloča o neki nepremičnini. Pomemben del takih izkaznic so tudi priporočila za izboljšavo energetske učinkovitosti, ki niso splošne narave, ampak so specifična za nepremičnino, za katero je bila neka energetska izkaznica izdelana. V namen zmanjšanja porabe energije je Evropska unija izdala direktivo za izdajo stavbnih energetskih izkaznic.

Ali je energetska izkaznica obvezna?

Čeprav je uvedba energetske izkaznice sprva dvigala precej prahu, so se strasti nekoliko umirile, ko je postalo jasno, da energetska izkaznica  ni obvezna za vse stavbe, brez izjeme. Za neko stanovanje ali stavbo jo je tako potrebno pridobiti zgolj, v kolikor želimo to nepremičnino oddati v najem (za daljše obdobje od enega leta) ali pa jo prodati. Vsi ostali lastniki nepremičnin, ki svojega stanovanja ali stavbe ne nameravajo prodati ali oddati v najem, pa tovrstnih energetskih izkaznic ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico mora prodajalec nepremičnine kupcu predložiti še preden skleneta kupoprodajno pogodbo. To pomeni, da je ta izkaznica pri prodaji ali oddaji za obdobje preko enega leta obvezna tako za prodajalca kakor za najemodajalca /kupca, pri čemer naj bi ščitila predvsem slednjega. Energetsko izkaznico pa je treba pridobiti za vse nove stavbe in pa za javne stavbe, ki merijo preko 250 m2. Energetska izkaznica je veljavna za obdobje 10 let, nato pa je potrebno izdelati novo. Energetsko izkaznico za nepremičnino potrebujemo tudi pri oglaševanju nepremičnine. Lastnik nepremičnine je tako odgovoren, da se pri oglaševanju stavbe ali stanovanja navajajo energijski kazalniki, iz katerih je mogoče razbrati, kako energijsko učinkovita je nepremičnina.

Kdo energetske izkaznice ne potrebuje?

Zakon, ki se ukvarja s področjem energetske učinkovitosti stavb, predvideva tudi nekatere izjeme. Tako energetske izkaznice ne potrebujemo pri:

  • oddajanju nepremičnine v najem, če najem ni daljši od enega leta
  • prodaji, v kolikor gre za stečajni postopek ali izvršbo
  • prodaji, v kolikor gre za izkazano javno korist za razlastitev
  • prodaji ali oddaji nepremične, ki je na podlagi sklepa o dedovanju prešla na lastnika: Republiko Slovenijo ali lokalno skupnost.

Kako se pridobi energetska izkaznica in koliko stane?

Energetska izkaznica se pridobi na vašo zahtevo pri neodvisnih strokovnjakih, ki izdelujejo energetske izkaznice. Lahko se pridobi za celo stavbo ali samo del te. Pri izdelavi izkaznic je treba biti pozoren in izbirati strokovnjake z opravljenim izpitom oziroma pridobljeno licenco za opravljanje pregledov in izdelavo energetskih izkaznic.

Če energetsko izkaznico vendarle potrebujete, preverite, kako jo pridobiti!

Cene izkaznic niso enotne ampak individualno zastavljene in so sestavljene iz prispevka za izdelavo izkaznice in stroškov za izdelavo. Prispevek je odvisen od velikosti stavbe, njene namembnosti, števila posameznih enot ipd. Stroški izdelave pa so odvisni od samega izvajalca. Če se boste odločili za izdelavo izkaznice, se bodo cene najverjetneje gibale 60 € naprej, odvisno od velikosti stanovanja oz. nepremičnine.