Domov Hiše Gradnja hiše

Gradnja hiše

Hiša 3D
Hiša 3D

Gradnja hiše je življenjsko pomemben projekt, ki od človeka zahteva veliko potrpljenja, iznajdljivosti in spretnosti. Za mnoge je to izjemno stresen čas, ko so razpeti med starim bivališčem in novim, še nezgrajenim, domom. Navadno je sama gradnja dolgotrajen in razmeroma drag proces, ki od lastnikov nove hiše zahteva veliko časa in dela. Poleg vseh že omenjenih elementov, se pri gradnji hiše lastnik spopada tudi s samimi stroški gradnje hiše, ki se večajo skupaj z velikostjo našega bodočega bivališča.

Kako so razporejeni stroški gradnje skozi same gradbene faze hiše?

Poznamo pet gradbenih faz gradnje nove hiše. Prva gradbena faza pomeni pripravo terena in gradbišča, zakoličenje terena, izkop in postavitev temeljev ter temeljne plošče. Druga faza pomeni nadaljevanje prve. Sem spada tudi postavitev kletne plošče za podkletene objekte. Tretja faza zajema konstrukcijska gradbena dela v vseh etažah, hkrati pa še postavitev strešne konstrukcije in vsa krovska dela. Konstrukcijska dela so postavljanje zidov in stropov. Podaljšana tretja gradbena faza nadalje pomeni še vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, na primer vhodnih vrat in oken, s čimer je objekt pod streho in zaprt. V četrti gradbeni fazi so zajeta vsa dela v notranjosti hiše. Sem spadajo postavitev predelnih sten, izdelava tlakov, notranji in zunanji ometi, izolacija hiše, napeljava inštalacij, talne in stenske obloge, vgradnja stavbnega pohištva, postavitev stopnišč in ključavničarska dela. Peta gradbena faza pomeni vsa še preostala zaključna gradbena dela, kot na primer slikopleskarska in steklarska dela, obloge, postavitev parketov in podov, pa do dokončanja hiše z vzidano opremo in urejenimi inštalacijami. Zaključena peta gradbena faza tako pomeni, da nas hiša čaka na vselitev. Slednje pa pomeni še dodatne stroške z opremljanjem notranjih prostorov s pohištvom, pri čemer je razpon predvidenih stroškov zelo velik in je odvisen od želj novih lastnikov.

Gradnja hiše

Kaj je pri gradnji hiše najdražje?

Smo s končano tretjo gradbeno fazo in torej s tem, da smo objekt spravili pod streho in ga zaprli, že pokrili največje stroške same izgradnje, ali pa nas najhujše še čaka? Med novimi graditelji hiš namreč vlada prepričanje, da so prve tri gradbene faze največji udarec za naš žep. V resnici pa ni povsem tako. Če analiziramo stroške po posameznih gradbenih fazah, lahko ugotovimo, da zadnji fazi v višini stroškov ne zaostajata veliko za fazami ena, dve in tri. Seveda je tak izračun stroškov, kot ga je opredelila gradbena stroka, zgolj okviren in informativen, vendarle pa nakazujejo na nekoliko zmotno prepričanje mnogih novopečenih graditeljev hiš. Dejstvo pa je, da so stroški gradnje hiše povsem odvisni od zelo različnih dejavnikov. Tako se stroški novogradenj razlikujejo od trajanja gradnje, od same lokacije, kjer gradimo, pa od velikosti. Vpliv na same stroške imajo seveda tudi spremembe cen surovin, storitev in delovne sile, ki variirajo in so odvisne od posameznega obdobja. Gradbena stroka je ne glede na te specifike gradnje posameznega objekta izračunala, da naj bi bil stroške kubičnega metra povprečne stanovanjske hiše v Evropi nekje okoli 260 evrov.

V prvi gradbeni fazi gre veliko denarja za sam zagon začetnih fizičnih del, kot so izkop, priprava terena in postavitev temeljev. Pred začetkom vseh del mora graditelj pridobiti tudi vsa gradbena dovoljenja in dokumentacijo, ki prav tako ne pomenijo zanemarljivega stroška. Prva gradbena faza naj bi tako zajemala 8% celotnih stroškov gradnje. Pri drugi gradbeni fazi naj bi graditelj odštel okoli 17 % vseh sredstev potrebnih za izgradnjo novega objekta. Tretja gradbena faza pomeni konstrukcijska dela na vseh nivojih in tudi vsa krovska dela, zato je ta faza tudi precej draga. Predstavlja kar 47% vseh porabljenih sredstev pri gradnji nepremičnine. Na koncu te faze je hiša že pod streho. Četrta gradbena faza predstavlja velik delež del v notranjosti objekta. V tej gradbeni fazi narastejo stroški gradnje na kar 84% vseh predvidenih stroškov končne vrednosti nepremičnine. Peta gradbena faza je stroškovno gledano povsem prepuščena domišljiji, željam in finančnim sposobnostim investitorjev. Ta faza namreč pomeni urejanje notranjosti objekta, zato je nemogoče natančno oceniti stroškovno vrednost te faze.

T. Gorenjc