V poplavi osebnih, hitrih, gotovinskih, potrošniških, hipotekarnih in premostitvenih kreditov je za nakup, gradnjo ali prenovo doma najprimernejši stanovanjski kredit. Številne banke v tem trenutku ponujajo bolj fleksibilne pogoje za najem stanovanjskega kredita, tudi za samozaposlene in zaposlene za določen čas. Tako je predvsem za mlade, ki so najpogosteje zaposleni na ta način, pot do lastnega doma enostavnejša. Ob ustrezni dokumentaciji in zavarovanju lahko s stanovanjskim kreditom pokrijete celotno vrednost svoje naložbe. 

Kaj morate vedeti o najemu stanovanjskega kredita  

Pred odhodom na banko je dobro vedeti nekaj splošnih informacij o najemu stanovanjskega kredita in kreditni pogodbi za nepremičnino. Ob ustrezni kreditni sposobnosti in predložitvi izjave o namenski porabi sredstev ali predračunov se lahko s kombinacijo stanovanjskega kredita, zavarovanega s hipoteko, in kredita, zavarovanega preko zavarovalnice ali z zastavo dodatne nepremičnine, pokrije celotna vrednost naložbe.  

Kreditno sposobnost dokazujete s plačilnimi listi zadnjih 12 plač ali z odrezki od pokojnine, kjer večina bank upošteva tudi prevoz na delo in malico. Pri slednjem je treba upoštevati še določeno tveganje bolniške odsotnosti ali letnega dopusta, ko prilivov iz tega naslova ni. Namen porabe sredstev iz naslova kredita se dokazuje s kupoprodajno pogodbo, predračuni izvajalcev ali drugimi dokazili o namenski porabi kredita. 

Večja fleksibilnost v času gradnje ali selitve 

V času selitve, gradnje ali prenove je finančna obremenjenost velika, zato Deželna banka Slovenije ponuja odlog začetka odplačevanja glavnice kredita do 18 mesecev. S svojo fleksibilnostjo se kreditojemalcu približa še s stoodstotnim gotovinskim izplačilom z ustreznim zavarovanjem ter kombiniranim izplačilom z naknadno predložitvijo dokazil o namenski porabi. Obdobje trajanja kreditne pogodbe za nepremičnino se določi v skupnem dogovoru, ki lahko pri stanovanjskem kreditu traja do 360 mesecev, pri potrošniškem kreditu, zavarovanem z zastavno pravico na nepremičnino, do 180 mesecev.  

Brez skritih stroškov vodenja kredita 

Sklepanje pogodbe za najem kredita je pomemben tako za banko kot za kreditojemalca, zato na Deželni banki Slovenije skrbijo, da ta poteka na zaupen in spoštljiv način. Kreditojemalec je z morebitnimi stroški, ki so vezani na najem kredita, okvirno seznanjen že na informativnem pogovoru z usposobljenim svetovalcem, sam postopek vodenja kredita pa je brezplačen.  

Banka vedno deluje v korist kreditojemalca, s katerim gradi odkrit in dolgoročen odnos, zato je v ponudbo Deželne banke Slovenije vključena vrsta zavarovanj, tudi takšno za najhujše dogodke, kot je smrt kreditojemalca. V tem primeru neodplačan kredit krije zavarovalnica, če je bilo sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki sicer ni obvezno. Banka svojim komitentom ponuja še ugodnejšo obrestno mero, če sklenejo življenjsko ali premoženjsko zavarovanje ali če na njihovo priporočilo račun pri banki odpre še kateri od sorodnikov. 

Deželna banka Slovenije je univerzalna banka 

Deželna banka Slovenije je s svojo široko mrežo poslovalnic po Sloveniji na voljo vsem prebivalcem, majhnim in srednje velikim podjetjem, kmetom ter mladim, ki želijo uporabiti cenovno ugodne storitve, kot je stanovanjski kredit. Pri najemu kredita je čimprejšnja odobritev kredita prioriteta, ki ob izpolnjeni celotni zahtevani dokumentaciji traja v večini primerov do tri tedne. Aduti Deželne banke Slovenija so dostopnost, sodobnost, domačnost in predanost. 

Naročnik: DBS d.d.