Če ste pred zidavo hiše ali kateregakoli drugega objekta, je pomembno najprej, da imate urejene vse papirje, ki dovoljujejo gradnjo. Gradbeno dovoljenje je seveda glavni papir, ki ga potrebujemo preden začnemo določen objekt zidati. Zahtevo za gradbeno dovoljenje je potrebno vložiti pri: gradnji novega objekta, rekonstrukciji objekta, nadomestni gradnji, odstranitvi objekta ter spremembi namembnosti objekta.

Gradbeno dovoljenje po vrsti objekta

Nov zakon, ki je začel veljati leta 2013, določa, da je za gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje glede na vrsto in namembnost objekta, ki ga želite zidati. Objekti so razvrščeni v štiri kategorije, in sicer:

  • Enostavni objekti – gradbeno dovoljenje ni potrebno. Pod enostavne objekte se smatrajo manjše zgradbe ter majhne stavbe kot dopolnitve obstoječih objektov, ki morajo imeti skupno površino največ 20 m2. Običajno so enostavni objekti lahko manjše garaže, drvarnice itd.
  • Nezahtevni objekti – gradbeno dovoljenje je potrebno, vendar je postopek pridobitve poenostavljen. Pri nezahtevnih objektih namreč ni potrebno predložiti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj se le-to izda brez načrta oz. projekta. Potrebno je zgolj oddati vlogo na upravni enoti ter priložiti okvirno skico objekta. Nezahtevni objekti so običajno objekti, ki niso namenjeni bivanju in imajo skupno površino do 50m2. Nezahtevni objekti so lahko: drvarnice, garaže (z bruto površino največ 30 m2in višino max 3,5 m), steklenjaki, ute oz. senčnice, bazeni (s tlorisno površino max 30 m2 in globino 1,35 m)…itd.
  • Manj zahtevni objekti in zahtevni objekti – gradbeno dovoljenje je obvezno. Pri gradnji zahtevnejših in večjih objektov je gradbeno dovoljenje obvezno in za njegovo pridobitev je potrebno predložiti vso potrebno projektno dokumentacijo.

Faze pridobitve gradbenega dovoljenja

Če imate v mislih gradnjo, kjer potrebujete gradbeno dovoljenje, je postopek pridobitve seveda bolj zapleten kot za gradnjo nezahtevnih objektov. Za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja boste morali iti skozi pet glavnih faz. Najprej boste morali preveriti zazidljivost parcele oz. če je gradnja na omenjeni parceli sploh dopustna. Nato boste morali pridobiti soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev. V tretji fazi boste morali urediti pravico gradnje, saj je to temeljni pogoj za pridobitev dovoljenja. Nato boste morali poskrbeti za plačilo morebitnega komunalnega prispevka ter ostalih dajatev, ki so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. V zadnji fazi morate zahtevi priložiti celotno projektno dokumentacijo, ki jo mora izdati pooblaščeni projektant, ki ima ZAPS ali IZS ustrezno pooblastilo za projektiranje. Po vseh teh fazah boste šele lahko prišli do želenega gradbenega dovoljenja, s katerim lahko nato brezskrbno začnete z gradnjo.