Sodobni čas prinaša s sabo nove izzive tudi pri gradnji naših domov. Danes je v porastu gradnja pasivnih in nizkoenergijskih hiš, ki so bivalno udobne in hkrati okolju prijazne. Skrb za trajnostni razvoj in ohranjanje okolja za prihodnje generacije sta tako eni izmed ključnih dejavnikov pri odločitvi za gradnjo tovrstnih hiš. V Sloveniji se predvsem v zadnjih letih stvari obračajo na bolje. V preteklosti je bilo namreč moč opaziti precej več ne-obnovljenih hiš in zdravju škodljivih materialov. Danes pa lahko tudi na podeželju opazimo vedno več pasivnih in nizkoenergijskih hiš, kar kaže na porast take gradnje v prihodnje.

HiškaPri nas je moč opaziti kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Inovacija na tem področju pa so gotovo hiše Lumar, ki mnoge prepričajo ne samo s svojimi kvalitetnimi materiali in inovativnimi koncepti gradnje, temveč predvsem s sodobno arhitekturo in estetskim izgledom njihovih hiš. Pri Lumarju so se za gradnjo pasivnih hiš odločili iz podobnih razlogov, kot so bili navedeni že zgoraj. To so skrb za trajnostni razvoj, energijsko učinkovitost in prijetno bivalno klimo. Hiše Lumar so sopomenka za visoko stopnjo bivalnega ugodja in hkrati zdrave bivalne pogoje.

Toda, kaj sploh so prednosti pasivnih in nizkoenergijskih hiš Lumar?

Tovrstne hiše v prvi vrsti v kar največji možni meri zmanjšujejo potrebo po toploti za ogrevanje. Na ta način veliko prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, hkrati pa na ta način veliko prihranimo pri stroških za ogrevanje, saj je danes velika večina drugačnih načinov ogrevanja hiš (olje, zemeljski plin, elektrika, drva, itd.) izjemno draga, kar se v prihodnje najverjetneje ne bo spremenilo. Lumar hiše nadalje uporabljajo okolju prijazne materiale, les in celulozne izolacije. Uporaba naravnih materialov se sklada z vizijo zagotavljanja varovanja okolja. Celulozna izolacija ima tudi sposobnost trajnega hranjenja ogljikovega dioksida.

Hiša DD Lumar
Hiša DD Lumar. Slika: Arhiv proizvajalca.

Pri Lumarju pa so šli še dlje in pasivno hišo nadgradili z gradnjo aktivnih hiš, kar bo v prihodnosti verjetno prevladujoč trend pri gradnji hiš. Aktivna hiša je še učinkovitejša kakor so dosedanje pasivne in nizkoenergijske hiše. To pomeni, da pri aktivni hiši ni pomembna le potreba po toploti za ogrevanje, temveč tudi energija, ki jo potrebujemo za delovanje hiše kot take in njej pripadajočih naprav. Za aktivno hišo so značilne tudi tako imenovane pametne inštalacije, ki na podlagi enostavnega upravljanja skrbijo za prijetno bivalno klimo. Aktivna hiša se posveča zmanjševanju vplivov na okolje, hkrati pa je njena poglavitna skrb namenjena vse večji rabi obnovljivih virov energije. To aktivno hišo dela skoraj povsem neodvisno od fosilnih goriv, kar je eden izmed osrednjih ciljev trajnostnega razvoja.

Passive house
Passive house

Osnova za učinkovitost in izjemnost aktivnih hiš Lumar je odlično izoliran toplotni ovoj. V ta namen so pri Lumarju razvili poseben konstrukcijski sistem Lumar pasiv, ki je bil certificiran na Passivhaus inštitutu v Darmstadtu. Ta ovoj omogoča optimizirano konstrukcijo in kar najmanjšo možno potrebo po drugačnih virih energije. Skrb za okolje in zmanjšanje vplivov nanj sta bili ključni vodili pri izbiri materialov in načinov gradnje hiš Lumar. Eden izmed najpomembnejših načinov zmanjševanja vplivov na okolje je gotovo zmanjšanje potrebe po energiji za ogrevanje in delovanje stavbe. To pri aktivnih hišah Lumar dosegajo s posebnim izolacijskim ovojem stavbe in z optimiziranim delovanjem vgrajenih sistemov. Ključno dejstvo, ki se ga moramo zavedati, ko se odločamo za gradnjo svoje hiše, je omejenost zalog fosilnih goriv. To nam lahko predstavlja izziv in spodbudo, da s svojo inovativnostjo posegamo po vse večji uporabi obnovljivih virov energije. To je tudi ena izmed ključnih prednosti aktivnih hiš Lumar, saj je le-ta neodvisna od fosilnih goriv, pametne inštalacije tovrstnih hiš pa poskrbijo, da je izkoristek takšne hiše kar največji in hkrati zagotavljajo udobje in zdravo klimo za bivanje.

T. Gorenjc