Sodobni načrti hiš vseh vrst

Načrti hiš se v prvi vrsti med seboj razlikujejo po tem ali so to tipski načrti hiš ali so izrisani po meri. Ne glede na to ali so načrti hiš tipski ali izrisani po meri, pa lahko danes izbiramo med različnimi načrti stanovanjskih hiš.  Med najbolj priljubljenimi so zagotovo načrti hiš za enodružinske hiše, vse pogosteje pa lahko opazimo tudi tako imenovane dvojčke.

V našem okolju je še zmeraj priljubljena gradnja nadstropnih hiš, čeprav tudi atrijske hiše niso redkost. Ne glede na obliko novogradnje, današnji trendi narekujejo gradnjo energijsko varčnih hiš. Pri energijsko varčnih hišah je še posebej potrebno paziti, da so načrti hiš izdelani tako, da bodo izkoristki energije v hišah optimalni in ne bo prihajalo do nepotrebnih izgub.

Načrti hiš morajo biti prilagojeni prostoru

Pri odločitvi za določeno vrsto hiše je potrebno preveriti in upoštevati določene dejavnike in predpise. Kot prvo je potrebno preveriti ali je v okolju, v katerem želimo graditi dovoljena gradnja vrste hiše kot jo želimo imeti, saj imajo nekatere občine v prostorskih načrtih zapisane določene omejitve. Zato je priporočljivo, da se o omejitvah v določenih občinah pozanimamo, še preden se lotimo izbiranja vrste hiše, ki jo želimo imeti, saj bomo tako imeli vpogled kakršni načrti hiš pridejo za nas v poštev.

Pri večjih omejitvah je najbolje, da se odločimo za načrt hiše izrisan po meri, saj je pri takih načrtih mogoče upoštevati vsako malenkost, ki bi lahko preprečila gradnjo na določeni lokaciji zaradi neustreznosti načrta. Vendar pa se tudi tipski načrti hiš dajo nekoliko spremeniti in prilagoditi, tako da če nam je všeč kakšna hiša, ki pa je na izbrani parceli, zaradi nekaj malenkosti, ki odstopajo od predpisov, ne bi mogli zgraditi, se lahko dogovorimo za prilagoditev načrta hiše našim potrebam.

Načrti hiš za različne velikosti parcel

Pri izbiri načrta za hišo moramo poleg ostalih predpisov, upoštevati tudi velikost parcele na kateri bomo gradili. Če imamo veliko gradbeno parcelo pri izbiri načrta hiše nismo toliko omejeni, kot če mislimo graditi na manjši parceli, saj gradnja zelo velike hiše na majhni parceli skorajda ne pride v poštev.

Načrt za hišo
Načrt za hišo.

Za manjše parcele je tako primernejša gradnja nadstropnih hiš, saj atrijske hiše potrebujejo nekoliko večjo površino. Načrti hiš za posamezne parcele morajo biti izdelani tako, da upoštevajo tudi predpisano oddaljenost hiše od meje s sosednjo parcelo.

Ne glede na to, za kakšno vrsto hiše se bomo odločili, je pri izbiri le te potrebno upoštevati naše želje in predpise, ki veljajo na področju kjer želimo graditi in med vsemi načrti hiš, ki so nam na voljo danes to gotovo ne bo težko.