Družba Nepremičnine Celje d.o.o je bila ustanovljena leta 2001 kot pravna naslednica Stanovanjskega sklada občine Celje iz leta 1993 in je v lasti Mestne občine Celje.  Njeno poslanstvo je zadovoljevanje potreb po stanovanjih in izboljšanju standarda bivanja prebivalcev v občini.

Pri Ministrstvu za okolje in prostor je registrirana kot neprofitna stanovanjska organizacija, ki ima v lasti nekaj več kot 2300 stanovanj, kar je dobrih 10% vseh stanovanj na območju Mestne občine Celje.

Grb občine Celje
Grb občine Celje

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. zajema:

  • Izvajanje in spodbujanje stanovanjske gradnje.
  • Prenovo ter vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
  • Prodajo lastnih nepremičnin – nepremičnine tudi neposredno odkupuje in prodaja, opravlja vpise v zemljiško knjigo, opravlja točkovanja stanovanj za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih zgradb, gradbeni inženiring, vodenje gradbišč,..

V obdobju od leta 1993 do jeseni 2005 je bilo zgrajenih več kot 500 stanovanj, od tega 180 takrat imenovanih socialnih stanovanj, ostalo pa so bila neprofitna stanovanja. V letih 2006 do 2010 pa sta bila zgrajena še dva stanovanjska  objekta, od tega 21 stanovanj prilagojenih za starejše občane, katerih izgradnjo je financiral Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana.

Družba je opravljala in izvajala tudi:

  • Številne gradnje, prenove in posodobitve stanovanj s plinifikacijo, skladno s projektom Celje – zdravo mesto.
  • Nakup stanovanj na trgu.
  • Inženiring posle in vodila investicije za Mestno občino Celje, občini Vojnik in Štore ter institucije kot so: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Stanovanjska ustanova delavcev zaposlenih pri s.p., Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana in druge soinvestitorje.
  • Postopke za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov ter postopke priprave projektov in dokumentacij za pridobivanje upravnih dovoljenj na področju gradnje.

Trenutno Nepremičnine Celje pripravljajo projekte sončnih elektrarn na za to primernih stanovanjskih objektih.

Urška Zlodej