Cene nepremičnin na Gorenjskem

Recesija oziroma globalna ekonomska kriza je slovenski nepremičninski trg dosegla v začetku leta 2009. Od tedaj so cene nepremičnin v domala vseh delih Slovenije počasi, a vztrajno padale. Temu se ni izognila niti Gorenjska, ki je imela, s svojo izjemno lego in naravnimi danostmi, sicer prej precej visoke cene nepremičnin. Kljub novi recesiji, v katero je zdrsnilo slovensko gospodarstvo, pa ni videti, da bi bila na obzorju tudi nova nepremičninska kriza. Podatki iz konca 2011 namreč ne kažejo na kakšno drastično znižanje cen nepremičnin pri nas. Nepremičninski trg se je namreč nekoliko umiril in stabiliziral, prodaja nepremičnin, predvsem stanovanj, pa je v zadnjem četrtletju lanskega leta celo nekoliko zrasla.

Cene nepremičnin so se sicer glede na čas pred krizo nekoliko znižale. Stanovanja so bila tako v zadnjem četrtletju leta 2011 povprečno za 3% cenejša kakor v zadnjem četrtletju leta 2009, ko se je zgodila oživitev slovenskega nepremičninskega trga. Glede na zadnje četrtletje leta 2010 pa so se cene stanovanj znižale za okoli 4%. Precej se pozna upad cen na trgu s stanovanjskimi hišami. Tam so bile cene ob koncu lanskega leta za kar 11% nižje, kakor ob koncu leta 2009. Na splošno je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) ugotovila, da leto 2011 ni prineslo kakšnih pomembnejših novosti na slovenskem trgu z nepremičninami. Cene stanovanj so tako bolj ali manj ostale na ravni izpred leta prej oziroma izpred leta 2009. Sicer je bilo na trgu s stanovanji konec leta 2011 moč zaznati nekoliko močnejše padanje cen ob sočasni rasti povpraševanja. Vendarle pa poznavalci menijo, da to ne kaže na trend močnega padca cen v prihodnje. Eden od ključnih razlogov znižanja cen nepremičnin v drugi polovici leta 2011 je najverjetneje padec cen novogradenj, ki so na trg prišle po zmernejših cenah, pogosto zaradi nasedlih in neuspešnih nepremičninskih projektov in gradbenih podjetij, ki so končala s stečajem.

Čeprav je bilo v drugi polovici prejšnjega leta moč zaznati padec cen nepremičnin skoraj na celotnem slovenskem področju, je iz tega moč vsaj deloma izvzeti Gorenjsko. V Kranju je namreč moč opaziti, da je v zadnjem četrtletju leta 2011 bil zapažen trend rasti cen stanovanj. To pomeni, da je bila povprečna cena rabljenega stanovanja za 5,3 odstotka višja, kar je največje zvišanje cen nepremičnin v celotni Sloveniji. Za enkrat na GURS-u tudi ne pričakujejo vnovičnega padca cen, saj se je v zadnjem četrtletju znova okrepil promet z rabljenimi stanovanji in hišami. Je pa po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem moč opaziti padec cen zemljišč za gradnjo, najverjetneje kot posledica močnega upada prometa.

Zanimiva je tudi primerjava cen eno- in dvostanovanjskih hiš (samostojnih hiš, dvojčkov in vrstnih hiš) s pripadajočim zemljiščem na področju Gorenjske med zadnjim četrtletjem leta 2010 in četrtletji v letu 2011. V zadnjem četrtletju leta 2010 je bila cena takšnega objekta nekje okoli 194.625 evrov. V prvem četrtletju naslednjega leta je cena nekoliko padla, in sicer je bilo takšno nepremičnino moč kupiti za povprečno ceno 181.032 evrov. V drugem četrtletju istega leta je takšna hiša stala nekje okoli 197.892 evrov, kar kaže na rast cen. V tretjem in četrtem četrtletju se je cena nato ponovno znižala, in sicer v tretjem četrtletju na 158.257 evrov in v četrtem na 161.404.

Cene so torej nekoliko upadle tudi na območju Gorenjske, vendarle pa v bližnji prihodnosti dodatnega upada cen ni mogoče predvideti.

T. Gorenjc