Nasveti za oddajo stanovanja

Oddajanje stanovanja je le druga plat njegovega najema. V vsakem primeru, ne glede na kateri strani ste, gre za zapleten in običajno tudi stresen proces. Preden se torej odločite za najemnike, je dobro upoštevati nekaj nasvetov, da nam kasneje ne bi bilo žal ali pa bi imela naša slabo premišljena odločitev celo pravne posledice.

PogodbaPrva in temeljna podlaga vsakega najemnega razmerja je podpis najemne pogodbe. Primerno napisana najemna pogodba namreč ščiti oba – najemodajalca in najemnika. Hkrati pogodba preprečuje razne zlorabe in omogoča najemodajalcu, da ukrepa, če se ne spoštujejo členi same pogodbe. V najemni pogodbi naj bodo opredeljene obveznosti in pravice, ki se tičejo najemnega razmerja. Na internetu je moč najti predložene vzorce takšne pogodbe. Pogodbo lahko tako najemodajalec izdela sam, s pomočjo e-obrazca, ki ga najde na spletu.

Drug pomemben dejavnik pred dokončno odločitvijo za oddajo stanovanja je, da čim podrobneje spoznate osnove najemnega razmerja in osnovne pravice, ki vam kot osebi, ki stanovanje oddaja, pritičejo. Pri tem je moč pravne informacije pridobiti v Stanovanjskem zakonu, ki ureja področje oddajanja oziroma najemanja nepremičnine.

Ker se mnogo stanovanj ali hiš oddaja na črno, je področje oddajanja in najemanja nepremičnin pri nas še vedno precej spolzek teren. Zgodili so se primeri, ko je stanovanje na primer oddajal nekdo, ki sploh ni bil njegov lastnik, temveč uradno najemnik. Stanovanje namreč lahko po zakonu oddaja samo lastnik nepremičnine. Predvsem je to potrebno temeljito preveriti, če se odločite za nakup stanovanja. Izjemoma lahko lastnik pooblasti drugo osebo, na primer nekoga v družini, da oddaja stanovanje. Pri tem je pooblastilo veljavno le, če je izdano v pisni obliki in overjeno pri notarju.

Naslednja obveznost najemodajalca je tudi kritje stroškov obnove stavbe, v kateri se nahaja stanovanje, razen če je v najemni pogodbi izrecno navedeno nasprotno. V te stroške sodijo vsa zunanja dela na stavni (na primer menjava strešne kritine, obnova fasade, obnova električnih ali vodovodnih inštalacij na stavbi itd.) Najemnik običajno krije vse stroške, ki se tičejo obratovanja stanovanjske enote, v kateri prebiva in za katero je sklenil najemno pogodbo. Poleg tega mora lastnik, ki oddaja določeno stanovanje, prihodek, ki ga prejema od najemnin, prijaviti davčni upravi, zaradi plačevanja dohodnine oziroma davka od dohodka pravnih oseb. Če tega ne stori, pomeni da oddaja stanovanje na črno in s tem sodeluje pri goljufiji.

VprašanjePreden stanovanje oddate se od lastnika pričakuje, da zanj tudi ustrezno poskrbi. To pomeni, da je stanovanje vzdrževano in primerno za bivanje. Poleg tega je dobro, da se kot najemodajalec s svojimi najemniki vsaj okvirno spoznate ter da precenite, ali si želite z njimi skleniti najemno pogodbo. Hkrati je primerno, da kot oseba, ki stanovanje oddaja, ne precenjujete svoje lastnine. Pri postavitvi cene tako upoštevajte vzdrževanost objekta, obstoječo opremo, lokacijo in splošno stanje nepremičnine. Sploh je postavitev primerne cene najemnine pomembna, če se vam z oddajo stanovanja nekoliko mudi. Realnost je pogosto ta, da nekatera stanovanja iščejo svoje najemnike tudi po več let, čemur navadno botruje ravno previsoka cena najemnine. Seveda se cene oblikujejo glede na povpraševanje, zato je za realno ceno najemnine morda najbolje pogledati na obstoječo ponudbo najemniških stanovanj na nepremičninskem trgu.

Mnogo ljudi se za oddajo stanovanja odloči tudi zato, ker stanovanja ne morejo prodati.  Tako je najemniški trg na nek način neposredno vezan na prodajnega. Ko se je zaradi krize na nepremičninskem trgu prodaja stanovanj skoraj ustavila, se je kot posledica tega število stanovanj v našem glavnem mestu Ljubljani povečalo za kar 200 %. Lastniki so namreč obupali s prodajo in stanovanje namesto tega raje namenili za oddajo. V realnosti pa takšna stanovanja pogosto niso našla svojih najemnikov, navadno ravno zaradi prevelikih pričakovanj lastnikov in previsokih cen. Hkrati pa lastnike trenutno tudi nič ne sili v nižanje cen najemnin svojih stanovanj, saj so za enkrat stroški vzdrževanja praznega stanovanja razmeroma nizki in si večina lastnikov to lahko privošči brez večjih težav.

 T. Gorenjc