Pri razmišljanju o tem, ali bi se odločili za montažno gradnjo ali ne, nam je lahko v pomoč upoštevanje prednosti in slabosti montažne gradnje.

Prednosti montažne gradnje so:

 • Energetska varčnost v celotnem življenjskem obdobju: zunanje stene montažnih hiš so sestavljena iz na primer 17 cm masivne lesene plošče. Dosežejo lahko toplotno prehodnost okoli 0,7 W/m2, kar je enakovredno toplotnemu količniku, ki ga doseže 100 centimetrov debela stena iz opeke. Les je namreč 6-krat boljši toplotni izolator kot opeka. Navadno je lesena stena kombinirana še s toplotno izolacijo.
 • Minimalna poraba energije za izdelavo montažne hiše – v primerjavi s klasično gradnjo.
 • Reciklaža montažne hiše100% možnost reciklaže montažne hiše.
 • Odlična toplotna in zvočna izolacija montažne hiše.
 • Odlična mikroklima – naravna regulacija montažne hiše.
 • Uporabljeni so naravni in ekološko neoporečni materialni pri gradnji (ljudje namreč 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih).
 • Uporaba materialov, ki blagodejno vplivajo na stanovanjsko mikroklimo.
 • Zaradi male stopnje vlažnosti ob vselitvi je bivanje prijetno in zdravo.
 • Protipotresna varnost montažnih hiš: les kot gradbeni material prenaša vlečno in tlačno obremenitev ter upogibno silo, ki nastane kot posledica gibanja tal ob potresu. Poleg tega je teža objekta osnovi za določitev potresne obtežbe, ki bo predvidoma delovala na object. Teža lesene montažne hiše pa je približno štirikrat manjša od teže klasične zidane hiše.
 • Hitrost gradnje: kratek čas gradnje in s tem hiter rok vselitve je gotovo želja vsakega graditelja. Ena glavnih prednosti, ki jih ima les pred opeko in kamnom je, da lahko leseno ogrodje pripravimo vnaprej. Hiša je tako zelo hitro postavljena in takoj je možno začeti opravljati dela v notranjosti. Poleg tega je zaradi načina izdelave lesena montažna hiša povsem suha in zato vseljiva takoj po dograditvi. V skrajnem primeru je možna vselitev že v nekaj tednih. Seveda je pogoj, da je plošča, na kateri bo nameščena hiša pravočasno postavljena.
 • Ognje-varnost montažnih hiš
 • Dobra izkoriščenost prostora in prilagajanje zunanje oblike krajinskim značilnostim.

Kaj pa slabosti montažne gradnje?

Glavna slabost montažne gradnje je zvočna izolacija. Dom mora biti zaščiten pred zunanjim in notranjim hrupom. Med zunanje vire hrupa štejemo predvsem hrup, ki nastane zaradi prometa in industrije, med notranje vire pa na primer zvoke avdio in videonaprav, hrup, ki nastaja pri hoji, premikanju stolov in hrup hišnih inštalacij. Zvočna izolacija sten in stropa je odvisna od njihove teže. Boljše so težje in debelejše konstrukcije, zato so opeka, zemlja in beton boljši zvočni izolatorji kot les.

Zelo pomembno je tudi redno vzdrževanje montažne hiše. Poškodovane dele je treba redno obnavljati in upoštevati navodila proizvajalca. Posebno pozornost je potrebno nameniti pojaviti vode in vlage.

A. J.