Lasten dom je človeku v vseh časih pomenil veliko dobrino in pomembno imetje. To se je s krizo v zadnjih letih še potrdilo, saj je do lastne nepremičnine priti vedno težje. Za mnoge mlade so tako hiša ali stanovanje oddaljene sanje. Za tiste, ki si vendarle lahko zgradijo ali kupijo lasten dom, pa pomeni lastna nepremičnina močno zaželeno in težko pridobljeno dobrino.

Pot do lastne hiše ali stanovanja je zato načeloma razmeroma dolga. Lasten dom zahteva velika odrekanja, dolgoletno načrtovanje in dolgotrajno odplačevanje. Vse to so razlogi, da so kupci pa tudi prodajalci nepremičnine precej previdni, preden se spustijo v sklepanje kupčije. Kupci imajo na voljo nakup nepremičnine preko nepremičninske agencije, ki seveda terja svoje procente posredništva, a hkrati zagotavlja, da je kupljena nepremičnina pravno in zemljiško urejena. Druga možnost je nakup nepremičnine brez posrednikov, preko spleta ali drugih oglasov, pri čemer kupec odgovornost nakupa prevzema nase. Ni pa previdnost potrebna samo pri nakupu nepremičnine. Zaplete se namreč lahko tudi pri prodaji. Kako torej postopati, če želimo v kratkem času in na zanesljiv način prodati lastnino, v tem primeru nepremičnino, da bo prodaja zanesljiva in varna?

Nepremičnine prodaja
Bodite previdni pri prodaji nepremičnine.

Tudi pri prodaji nepremičnin se lahko lastniki le-teh odločijo bodisi, da sami poiščejo kupca za svojo nepremičnino bodisi, da v njihovem imenu pri prodaji nepremičnine posreduje nepremičninska agencija. V realnosti je pogosto tako, da potencialnim prodajalcem nepremičnin primanjkuje ustreznega znanja in izkušenj iz nepremičninskega področja. Nepremičninski trg tako skriva mnoge pasti, zato je oglaševanje nepremičnine na lastno pest, torej brez posrednika, lahko tudi razmeroma tvegana odločitev. Problem so predvsem potencialni kupci, katerih identiteta je pogosto zavajajoča ali celo povsem prikrita. Predvsem se rado zaplete, če smo prisiljeni nepremičnino prodati v zelo kratkem času. Pod pritiskom smo namreč nagnjeni k delanju mnogih napak, ki jih ob zadostnem premisleku ne bi nikoli storili. Postopek prodaje nepremičnine lahko namreč traja tudi daljše obdobje, zato morata biti tako kupec kot prodajalec potrpežljiva in predvsem natančna, da kasneje svojih odločitev ne obžalujeta. Potencialni kupci, ki se javijo na oglas, če smo se kot prodajalec odločili pa prodajo stanovanja ali hiše na lastno pobudo, imajo lahko najrazličnejše motive, ki se skrivajo za njihovim interesom za nakup. Eden izmed dokaj pogostih primerov je, da se tak potencialni kupec predstavlja za nekaj povsem drugega, kot je v resnici in na primer pod pretvezo resničnega interesa za nepremičnino, želi zgolj zbrati čim več podatkov o hiši in o njej pripadajočih predmetih, pa o gibanju lastnikov hiše in o varovanju same nepremičnine z namenom vloma ali tatvine. Zgodi se lahko tudi, da lastnik, zaradi pomanjkljivega znanja in izkušenj, s potencialnim kupcem podpiše različne izjave, ki jih predhodno pripravi taisti potencialni kupec, z namenom goljufije ali celo kasnejšega izsiljevanja. Takšna situacija se lahko za prodajalca zelo slabo konča, saj v najslabšem primeru lahko ostane celo brez svoje nepremičnine ali pa je pod pritiskom prisiljen plačati določeno vsoto denarja kot nekakšno odškodnino.

Vse to so razlogi, da se mnogo prodaj nepremičnin odvija preko nepremičninskih agencij oziroma s pomočjo nepremičninskega agenta.  Pri odločitvi za posrednika se je potrebno dobro pozanimati, ali ima le-ta v Sloveniji registrirano dejavnost za samo posredovanje z nepremičninami in ali je za takšno delo strokovno podkovan in usposobljen. Takšni nepremičninski posredniki so lahko precej cenejši od kakovostnih in uspešnih agentov. Eden izmed zgovornih pokazateljev, ki govori v prid prodaje nepremičnine preko posrednika oziroma agencije je tudi ta, da se v Sloveniji kar 98% nepremičnin proda preko nepremičninskih agentov.

T. Gorenjc