Že nekaj let, predvsem pa od leta 2004, ko je Slovenija postala pravnomočna članica EU in kasneje še stopila v brezmejno območje, se na Primorskem povečujejo nepremičninska vlaganja Italijanskih vlagateljev. V februarju 2011 je tematiko nepremičnin na Krasu odprl poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je na Vlado RS naslovil pisno vprašanje o pozidavi Krasa in trgovanju z nepremičninami na Krasu. Glavna tema vprašanja je bila, kako bo država Slovenija zaščitila in omejila trgovanje z nepremičninami pred investitorji in kupci iz Italije in iz drugih evropskih držav. Odgovor na vprašanje je še posebej zanimiv, ker so prebivalci Primorske, zaradi bližnje in nekoliko manj bližnje zgodovine, zelo občutljivi na množično priseljevanje italijanskih državljanov in mestoma nekontrolirano pozidavo slovenskega krasa.

Vprašanje Vladi je bilo zastavljeno v pravem času, saj se je s 1. majem iztekla zaščitna klavzula o omejitvi prodaje nepremičnin tujcem v obmejnem pasu. Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino, ki je preučila možnosti za uveljavitev 37. člena Akta o pogojih pristopa (MDS). Težava, ki se pojavlja pri omejevanju trgovanja z nepremičninami je povezano z zakonodajo Evropske unije, ki prepoveduje državi članici, da bi ta sprejela diskriminatorno zakonodajo. Delna rešitev bi bila ureditev na vzajemni način, ki dovoljuje trgovanje z nepremičninami pod določenimi pogoji, določenimi z meddržavnimi pogodbami. Za rešitev zaščite nepremičnin na Krasu se je zavzelo večina slovenske politike.

Drugi del vprašanja poslanca, je bil vezan na vprašanje, kako bi lahko v podatkih Geodetske uprave RS spremljali podatke o tem, kakšnega državljanstva je kupec nepremičnine. Čeprav je od leta 2007 Geodetska uprava RS vodi in vzdržuje evidenco trga nepremičnin, v kateri se evidentirajo tudi podatki o pogodbenih strankah, pa vendar zaradi zakonske omejitve Geodetski urad RS ne sme prikazovati podatkov o pogodbenih strankah, razen če ima oseba ali institucija za to zakonsko podlago. Trgovanje z nepremičninami se počasi ureja tudi v Sloveniji vendar bo še nekaj časa preteklo, da bomo imeli popoln sistem pregleda nad nepremičninskim trgom. Še toliko bolj bomo morali biti tudi v prihodnje pozorni na delež pozidave nekaterih, iz naravnega vidika, edinstvenih predelov pri nas.