V preteklosti smo veliko pozornosti namenjali onesnaženosti zunanjega zraka, kar ima pozitivne posledice. Onesnaženost zunanjega zraka se zaradi človeških pozitivnih navad zmanjšuje, kar ugodno vpliva tudi na kakovost zraka v notranjih prostorih. Vendar v zadnjih letih ne gre spregledati gradbenih trendov, načina izolacije stavb in ogrevanja ter uporabe gradbenih materialov, ki v praksi negativno vplivajo na zračno prepustnost in slabo izmenjavo zraka. Zaradi tega se koncentracije onesnaževalcev zraka v notranjih prostorih povečujejo in imajo škodljiv vpliv na zdravje. V takšnih bivalnih pogojih lahko za kakovost zraka poskrbijo predvsem prezračevalne naprave z rekuperacijo, ki omogočajo učinkovito prezračevanje in odzračevanje. 

Različni viri onesnaževalcev 

Na koncentracijo onesnaževalcev v notranjih prostorih poleg kakovosti zunanjega zraka vplivajo še številni drugi dejavniki. Predvsem pomemben je način in pogostost zračenja prostorov. Znano je, da z naravnim zračenjem z odpiranjem oken zračimo slabo in ne dovolj pogosto, ob spuščanju svežega zraka pa v notranje prostore spustimo še različne zunanje onesnaževalce, hrup in mrčes. S tem ko premalo zračimo, se pogosto zgodi, da so koncentracije onesnaževalcev zraka v notranjih prostorih višje kot zunaj. Namreč onesnaževalci na prostem imajo škodljive učinke le v svoji neposredni bližini, medtem ko lahko v zaprtih prostorih ti dosežejo nevarne koncentracije. Najučinkovitejše prezračevanje in odzračevanje zagotavlja prisilno prezračevanje, kot pogosto imenujemo prezračevalne sisteme, ki zagotavljajo konstantno kakovost notranjega zraka. 

Uporaba umetnih materialov 

Poleg različnih navad pri zračenju in uporabi notranjih prostorov vplivajo na kakovost notranjega zraka tudi nove arhitekturne rešitve ter vse večja uporaba umetnih materialov, snovi in lepil, ki so lahko hlapne. S trendom nižanja stropov se lahko koncentracije teh onesnaževalcev dvignejo do te ravni, da so zdravju škodljive. Zato je snovem, katerih hlapi se sproščajo v notranjih prostorih, kot so gradbeni in izolacijski materiali, stenske in talne obloge, barve, repelenti, lepila, smole, topila, voski, izdelki za čiščenje in razkuževanje in podobno, treba nameniti posebno pozornost. Dobra informiranost je prednost sodobnega življenja, zato je v številnih stanovanjih, hišah in poslovnih prostorih primerno poskrbljeno za prezračevanje in odzračevanje s centralnim ali lokalnim prezračevalnim sistemom. Pri tem načinu zračenja in hitrem življenjskem slogu je ves dan zagotovljen kakovosten zrak, ne glede na obveznosti, letni čas ali vreme. 

Kako deluje lokalni prezračevalni sistem 

Lokalni prezračevalni sistemi z rekuperacijo znamke SIKU delujejo na način odvajanja in dovajanja zraka pri nastavljeni hitrosti, ki se izvaja v dveh ciklih. Interval posameznega cikla traja 70 sekund in omogoča toplotno rekuperacijo. V prvi fazi se topel, notranji zrak odvede preko keramičnega toplotnega izmenjevalnika, ki postopoma absorbira toploto in vlago iz zraka. V drugi fazi pa se svež, mrzel zunanji zrak dovaja skozi keramični toplotni izmenjevalnik, ki segreva vstopni zrak. V tem načinu delujeta dva prezračevalna sistema hkrati, eden dovaja svež zrak, drug pa odvaja porabljeni zrak.  

Lepota je v zraku 

V podjetju Airabela, ki je uvoznik in distributer znamke SIKU, se zavedajo, da je konkretna predstava o prezračevalnih sistemih in videzu posameznih modelov za uporabnika zelo pomembna. V dogovoru z njihovimi strokovnjaki izberite primerno prezračevalno napravo za svoj prostor in si zagotovite maksimalno bivalno udobje. 

Naročnik: Airabela d.o.o.
T: 080 88 50 
N: Šmartinska 58 A, 1000 Ljubljana