Najem stanovanja je lahko precej stresno in težavno opravilo. Navadno se s takšnim projektom srečamo prav vsi, pogosto že v času študija. Pri najemanju stanovanja je prvi problem poiskati sebi primerno stanovanje za ustrezno količino denarja. Na nepremičninskem trgu namreč kar mrgoli stanovanj, ki si tega imena sploh ne zaslužijo, saj so stanovanja velikokrat neustrezno vzdrževani prostori ali celo predelane shrambe.

Slabo stanovanje
Nekatera stanovanja niso primera za bivanje.

Lahko pa se zatakne pri najemodajalcih. Ko torej končno najdemo stanovanje po naši meri za primerno vsoto denarja, se lahko zgodi, da najemodajalec z najemniki nima namena sklepati pogodbe oziroma, da želi za stanovanje plačilo na roke. Takšen sporazum med najemniki in najemodajalcem je s pravnega vidika sporen in predvsem za najemnike tudi precej krhek, saj v praksi pomeni, da ima tisti, ki stanovanje oddaja izključno pravico nad stanovanjem in bivanjem v njem. Najemodajalec se torej lahko v takem primeru brez predhodnega opozorila odloči, da se morajo najemniki iz stanovanja izseliti, pri čemer le ti niso zaščiteni z odpovednimi roki in tako nimajo nobene moči, da bi takšne samovoljne odločitve najemodajalcev lahko preprečili. S sklenitvijo pogodbe med najemniki in najemodajalci so tako določene dolžnosti in pravice obojih, hkrati pa sta obe stranki, ki podpišeta pogodbo, na ta način zaščiteni z zakonitim sporazumom. Le na ta način bo imel tudi najemnik ustrezno zaščito in pravice, če se bodo pojavile morebitne težave ali problemi.

Čeprav se mnogim zdi sklenitev zakonite pogodbe pri najemanju stanovanja izredno komplicirana zadeva, v resnici temu ni tako. V papirnicah ali na internetu lahko dobite ustrezne ustaljene vzorce tovrstnih pogodb, med katerimi si izberete tisto, za katero menite, da najbolje ustreza vašim potrebam. Pri tem je najbrž skoraj odveč omeniti, da je potrebno pred kakršnim koli podpisom pogodbo temeljito prebrati, če pa niste preveč vešči pravne terminologije in niste prepričani v svojo presojo, se o pogodbi posvetujte z nekom, ki je na tem področju bolj domač. Bolje je namreč pred podpisom in s tem sklenitvijo zakonitega sporazuma jasno vedeti, pri čem si. Ko obe stranki pregledata pogodbo in pristopita k njenemu podpisu, je priporočljivo, da se pogodba še uradno overi pri notarju. S tem je namreč pogodba povsem pravnomočna.

V pogodbo ne pozabite napisati vsaj naslednjih elementov: čas trajanja najema, strošek najemnine, način plačevanja najemnine, način plačevanja stroškov, stroški pri vzdrževanju stavbe, v kateri je stanovanje (te navadno krije lastnik), opis stanja stanovanja (najbolje je narediti nekakšen zapisnik, v katerega zapišemo morebitne poškodbe stanovanja) in kakšno stanovanje je potrebno pustiti za sabo, ko se izselimo, odpovedni roki in razlogi, itd. Pri pisanju pogodbe je dobro biti malenkosten in vanjo vključiti stvari, ki so pomembne za naše udobno bivanje. To pomeni tudi določitev, kdaj in na kakšen način se plačuje najemnina, koliko krat sme najemodajalec priti v stanovanje in podobno. Le pogodba, s katero bosta zadovoljni obe strani v sporazumu, zagotavlja tudi prijetno in nemoteno bivanje v izbranem stanovanju. Seveda vsi upamo, da se da z ostalimi ljudmi razumsko pogovoriti, toda zlasti, ko nastopijo različna nesoglasja, je prav pogodba tisto, kar prepreči oziroma razreši konflikt med najemnikom in lastnikom stanovanja.

Imata pa tudi najemodajalec določene lastnice in pravice, ki mu pripadata samoumevno. Lastnik stanovanja ima tako dolžnost, da z najemnikom sklene pogodbo, pravico, da lahko odpove najemno razmerje, kot je določeno v pogodbi in dolžnost, da skrbi za stanovanje v tej meri, da najemniku zagotavlja nemoteno bivanje.

Skratka, najem stanovanja je lahko stresen in težaven dogodek, vendarle pa si ga je mogoče olajšati z ustrezno sklenjeno pogodbo in spoštovanjem določil v njej.

T. Gorenjc