Slovenija je sicer razmeroma podeželska država, vendarle pa velik delež prebivalstva prebiva v urbanih središčih in strnjenih naseljih. Razlog temu so predvsem delovna mesta in večja stopnja zaposljivosti, hkrati pa je v mestih zmeraj vse na dosegu roke. Zato ne preseneča, da je v Sloveniji precejšnje povpraševanje po najemu stanovanj.

Če povprašamo med iskalci stanovanj, je največ takšnih, ki iščejo eno- ali dvosobna stanovanja. Eno- in dvosobna stanovanja imajo namreč cenejšo najemnino in tudi stroški oskrbe takšnih stanovanj so povečini nižji od večjih večsobnih stanovanj. Zanimivo je, da je ravno enosobna stanovanja, ki bi se oddajala za sprejemljivo ceno in bi bila primerno vzdrževana, najtežje najti.

Stanovanje v najem
Primer stanovanja.

Na stanovanjskem nepremičninskem trgu vlada poleg tega v Sloveniji kar precejšnja zmeda in kaos. Najprej sem spadajo stanovanja, katerim bi le s težavo dali to ime. To so navadno slabo vzdrževana, zanemarjena stanovanja, katere lastniki samo tržijo, vanje pa ne vlagajo nič. Potem obstajajo tako imenovane luknje, ki so navadno v garsonjero predelane shrambe, ki najemniku ne nudijo nikakršnega udobja in so navadno nevzdržne za daljše bivanje. Naslednji problem so stanovanja, ki se dajejo v najem na črno, torej brez podpisane pogodbe in brez prijave novih stanovalcev – najemnikov. Pri tovrstnih stanovanjih so na slabšem predvsem najemniki, saj se ob morebitnih težavah z najemodajalcem nimajo možnost sklicevati pravzaprav na nič oprijemljivega in so prepuščeni volji lastnikov. Ta stanovanja prinašajo lastnikom neobdavčen čisti dobiček, država pa do danes še vedno ni poskrbela za enotno evidenco, ki bi takšne zlorabe preprečevala. Da bi bila situacija še bolj zapletena, se je v zadnjih letih v Sloveniji gradilo predvsem luksuzne stanovanjske bloke, v katerih je najem stanovanja seveda precej dražji in posledično za veliko večino Slovencev nedosegljiv. V Sloveniji so tako namesto načrtne gradnje stanovanj, ki bi ustrezale profilu mladih družin, upokojencev, študentov in nasploh socialno bolj ogroženih skupin prebivalstva, gradili stanovanjske komplekse, v katerih so mesečne najemnine preprosto preveč visoke za povprečnega državljana. Najhuje pa je, da je takih stanovanj zares veliko in da ostajajo prazna, to pa lastnikov vseeno ne prepriča, da bi spustili cene ali prilagodili ponudbo trenutnemu povpraševanju.

Pogosta težava pa so tudi lastniki oziroma najemodajalci, ki ne spoštujejo svojih dolžnosti in pravic v odnosu do najemnikov. Ena izmed osnovnih dolžnosti vsakega najemodajalca je, da najemniku zagotavlja ugodne bivalne pogoje. To v praksi pomeni, da mora biti stanovanje za najem primerno vzdrževano, urejeno in čisto, preden ga oddajamo, hkrati pa mora lastnik prevzeti finančno odgovornost za popravila, ki se tičejo stavbe, v katerih je stanovanje in vzdrževalnih del, ki se nanašajo na samo stanovanje, kot na primer razne okvare na električni napeljavi, vodovodu in podobnem. V stanovanjih, kjer so tovrstni pogoji izpolnjeni, najverjetneje ne bo težko najti najemnikov, še posebej, če ima stanovanje še ugodno lokacijo in zmerno ceno najemnine.

Eden izmed pogostih preprek za oddajo stanovanja v najem je tudi previsoka najemnina v urbanih središčih, na primer v Ljubljani. Ljubljana je najpomembnejše slovensko univerzitetno in gospodarsko središče, zato je na tem področju cena najemnin višja, saj lastniki vedo, da bodo stanovanje tudi kljub višjim cenam, zaradi velikega povpraševanja, vseeno oddali. Zato je potrebno biti včasih kot najemnik precej potrpežljiv in iznajdljiv, da poiščemo primerno stanovanje zase.

T. Gorenjc