Cene stanovanj v Mariboru

Maribor je sicer drugo največje slovensko mesto, a se je po cenah nepremičnin že pred krizo precej razlikoval od našega največjega mesta Ljubljane. Razlog temu je gotovo ta, da je Ljubljana hkrati tudi glavno mesto, verjetno pa na same cene stanovanj vpliva tudi geografska lega Maribora, ki je v zdajšnji ureditvi naše države, nekoliko ob robu in zapostavljen. Temu primerno so tudi cene najemnin in cene pri nakupu stanovanj bistveno nižje od cen podobno velikih stanovanj v Ljubljani. Vendarle pa so se cene nepremičnin v drugem četrtletju prejšnjega leta tudi v Mariboru nekoliko dvignile. Pri tem je moč zaznati, da so se najbolj podražila najmanjša stanovanja.

V začetku lanskega leta so se povprečne oglaševalske cene stanovanj, pa tudi hiš v Mariboru nekoliko znižale. Temu je sledilo manjše povišanje povprečnih cen v drugem četrtletju prejšnjega leta. Pri tem je moč opaziti, da se je povprečna oglaševana cena garsonjer dvignila za skoraj 4 %, in sicer natančneje za 3,9 %. Pri enosobnih stanovanjih je moč zaznati dvig za 1,4 %, pri dvosobnih stanovanjih pa le za 0,2 %. Povprečna oglaševana cena trisobnih stanovanj se je dvignila za 1,2 %, medtem ko so bila štirisobna stanovanja nekoliko cenejša, in sicer se je oglaševana cena znižala za 2,3 %.  V praksi je to v lanskem letu znašalo povprečno okoli 1577 evrov na kvadratni meter za garsonjero, nekje okoli 1299 evrov na kvadratni meter za enosobno stanovanje, za dvosobno stanovanje je bilo potrebno odšteti povprečno 1238 evrov na kvadratni meter, za trisobno 1301 evro na kvadratni meter površine, za štirisobno pa 1504 evre na kvadratni meter. Če to preračunamo na končne cene za posamezna stanovanja, bi vas garsonjera v Mariboru lani stala povprečno 44.356 evrov, enosobno stanovanje povprečno 53.372 evrov, dvosobno 77.017 evrov, trosobno stanovanje okoli 114.338 evrov, štirisobno pa nekje okoli 184.163 evrov. Seveda so razponi za posamezno velikost stanovanj precejšnji. Tako je moč enosobno stanovanje v Mariboru kupiti že za 25 tisočakov, lahko pa ga najdemo tudi za 98.000 evrov. Pri tem je cena odvisna od lokacije, starosti stanovanja, vzdrževanosti, okolice, predela mesta, opremljenosti in še česa.

Na področju Maribora je za cene stanovanjskih nepremičnin značilno, da nekoliko nihajo, vendarle pa je dolgoročno značilna relativna stabilnost cen stanovanj. Stanovanje v Mariboru je v primerjavi z Ljubljani za marsikoga tako lažje dosegljivo, saj so cene za primerljivo velikost precej nižje. Seveda je pri vseh zgoraj navedenih podatkih in cenah potrebno imeti pred očmi dejstvo, da so te cene, cene, po katerih se določene nepremičnine prodajajo, ne pa nujno tudi prodajo. To pomeni, da je oglaševana prodajna cena nekega stanovanja navadno precej višja kakor dejanska cena, ki jo kupec na koncu dejansko plača. Tako se nekatera stanovanja prodajo tudi po 20 % nižji ceni, kakor je bila navedena ali pričakovana oglaševana cena zanj.

Maribor je z nižjimi cenami za nakup stanovanjskih nepremičnin tako kupcu precej prijaznejši kakor naše glavno mesto. Pri tem je seveda potrebno upoštevati, da so tudi v Mariboru določeni predeli, kjer za stanovanje odštejete bistveno več, kakor je njegova povprečna oglaševana cena. Prav tako so za Maribor značilne precej nižje najemnine, kar je velika prednost tako za mlade družine, upokojence, kakor tudi študente, ki se odločijo v Mariboru študirati. Najemnine v Mariboru že od začetka krize nepremičninskega trga v začetku leta 2009, padajo. Vrednost najemnin naj bi tako padla kar za desetino.

Povprečna oglaševana najemnina v Mariboru je bila 6,4 evre na kvadratni meter, kar je najnižja najemnina med našimi večjimi mesti. Za primerjavo – v Ljubljani je znašala 10,8 evra na kvadratni meter, v Kopru 9,7 evra, v Kranju 7,2 evra, v Novem mestu 7 evrov ter v Celju 6,7 evra na kvadratni meter. Najmanjša stanovanja je tako v Mariboru moč najeti že za 180 evrov, če na primer ne ležijo ravno v središču mesta. Povprečna cena za slednja bi bila 220 evrov na mesec. Dvosobno stanovanje bi vas na mesec stalo od 200 do 250 evrov, trisobno pa od 380 evrov naprej. Seveda na samo najemnino vpliva predvsem lokacija, stanje stanovanja, opremljenost in njegova starost.

T. G.